Een flexleerkracht in het onderwijs: Wat zijn de regels?

Wet Werk en Zekerheid

Volgens de Wet Werk en Zekerheid (‘de flexwet’) mag een leerkracht maar 6 achtereenvolgende keren binnen drie jaar in het Primair Onderwijs werken.

Hierna moet ‘de invaller’ een vast contract krijgen. Dit maakt het lastig voor scholen omdat scholen/besturen invallers geen contract willen of kunnen bieden. Dat maakt een zelfstandige leerkracht (een zzp’er) de perfecte oplossing!

Wanneer een zzp’er invalt, wordt hier een factuur voor gestuurd. Daardoor heeft de school niet meer te maken met een persoon, maar met een bedrijf, met als gevolg dat de Wet Werk en Zekerheid niet meer van toepassing is.

“Een zelfstandige leerkracht is een goede, tijdelijke oplossing om gaten in de formatie te dichten, werkdrukgelden in te zetten of ziekte op te vangen. Een flexleerkracht combineert ondernemerschap met het onderwijshart.”

Géén loondienst

Wanneer u mij voor uw school inzet, dan betreft dit geen loondienst. U betaalt alleen de vooraf overeengekomen uren en verder heeft u geen verplichtingen.

Op verzoek kan ik altijd een up-to-date VOG-verklaring aan u tonen.

Modelovereenkomst

Sinds 1 mei 2016 vervangt de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie) en de modelovereenkomst, de VAR (verklaring arbeidsrelatie).

De modelovereenkomst (het contract) wordt bij een opdracht aan beide partijen voorgelegd en voorkomt ‘schijnzelfstandigen’. Dit is een zelfstandige die maar één opdrachtgever heeft en dus volgens de wet in loondienst behoort te zijn.

Meer info vindt u op de websites van Flexleerkracht en Kamer van Koophandel.

Gezagsrelatie

De belastingdienst zegt dat een zzp’er niet voor de klas mag staan, wanneer er bij het geven van onderwijs sprake is van een gezagsrelatie tussen de zzp’er en de opdrachtgever. De belastingdienst heeft het hier overigens over het voortgezet onderwijs. Een docent is volgens hen gebonden aan een onderwijsprogramma en een rooster en is niet vrij om de werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren.

Omdat u als schoolbestuurder natuurlijk geen risico wil lopen, staat in mijn modelovereenkomst aan welk onderwijsprogramma wordt voldaan. Wat betreft het rooster vraag ik dan ook om de vrijheid voor het maken van aanpassingen. Hierdoor vervalt de ‘gezagsrelatie’.